Legalizacja

Legalizacja

To istotna procedura dotycząca wag elektronicznych czy mechanicznych których wskazania służą do rozliczeń handlowych. Podczas tej procedury sprawdza się podstawowe parametry pracy /wskazania, osprzęt dodatkowy/ i określa ich zgodność z wartościami dopuszczalnymi. Firma wagibydgoszcz.pl świadczy usługi legalizacji WE, oraz legalizacji ponownej. Zapewniamy odważniki i ich transport a także obsługę w czasie czynności legalizacyjnych.