Kalibracja i przeglądy okresowe

Kalibracja

Kalibracja to zespół bardzo istotnych czynności które mają na celu korekcję wskazań wagi. Firma wagibydgoszcz.pl dysponuje legalizowanymi odważnikami kalibracyjnymi o masie od 1 grama do 30 ton. W przypadku większych mas zapewniamy samochód ciężarowy z HDS do rozładunku i załadunku odważników. Świadczymy usługi kalibracji wszelkich typów wag elektronicznych od analitycznych wag laboratoryjnych do wag samochodowych czy kolejowych.

Przeglądy okresowe

Dobrze utrzymana waga to gwarancja niezawodnej pracy przez wiele lat. Nasza firma świadczy usługi przeglądów i konserwacji wszystkich typów wag elektronicznych. Wykonujemy sprawdzenia, czyszczenie, zabezpieczamy powłoki antykorozyjne, malujemy itp.